Els cartells de la Fira

Recull de tots els cartells de la Fira des de l'any 1995